Innkalling til årsmøte i Stavanger Roadracing 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Roadracing.
Årsmøtet avholdes 16/02-24 og 18.00-20.00 på Holbergsgate 25, Sandnes.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger RR i minst én
måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Stavanger RR.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Stavanger Roadracings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stavanger RR kontaktes på
post@stavangerrr.com

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen
Styret