Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Roadracing.Årsmøtet avholdes 16/02-24 og 18.00-20.00 på Holbergsgate 25, Sandnes. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger RR i minst énmåned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiskeforpliktelser til Stavanger RR. Alle