Klubbserien 2024

Regler for klubbserien 2024 

Klasser

I år vil vi kjøre løp i to grupper, A og B. Gruppene vil bli delt inn etter hvor fort utøverne kjører i kvalifisering. Gruppene vil bli bestemt med hver løpsdag. Det vil si, for ett løp på heldagstrening, og hvert løp på klubbhelgene. 

 

Poengutdeling 

1.plass  

50 

2. plass 

45 

3. plass 

40 

4. plass 

35 

5. plass 

30 

6. plass 

28 

7. plass 

26 

8. plass 

24 

9. plass 

22 

10. plass 

21 

11. plass 

20 

12. plass 

19 

13. plass 

18 

14. plass 

17 

15. plass 

16 

16. plass 

15 

17. plass 

14 

18. plass 

13 

19. plass 

12 

20. plass 

11 

21. plass 

10 

22. plass 

9 

23. plass 

8 

24. plass 

7 

25. plass 

6 

26. plass 

5 

27. plass 

4 

28. plass 

3 

29. plass 

2 

30. plass 

1 

 

Plasseringene blir delt inn etter totaltid på løpene. Dette vil gjøre at alle kjører i samme klubbmesterskap, uten nødvendigvis å kjøre i samme gruppe. Vi gjør det slik, sånn at de som starter året i B gruppen, og forbedrer seg utover sesongen alltid vil kunne kjøre med motstandere som har tilsvarende tempo.  

Vi vil i tillegg legge ekstra fokus på juniorene våre, og kjører derfor en juniorserie parallelt med klubbserien. 

 

Kvalifisering 

Vi vil bruke treningspassene som er i forkant av løpene til kvalifisering. Når treningene er over er det en pause hvor gruppene for løpene blir satt opp, og dette vil også bestemme hvilke grupper utøverne kjører i resten av dagen.  

Juniorer vil kvalifisere seg sammen med alle andre. 

 

Løp 

Etter kvalifiseringen kjører vi to løp. Ett for gruppe A og ett for gruppe B. Løpene blir på 8 runder, med vanlig startprosedyre for løp. Det vil si med ut-runde, warmup lap og løpsstart.  

Juniorer vil kjøre sammen med gruppe A og B i den gruppen de kvalifiserte seg i.

Løpsarrangement

Det vil bli arrangert totalt 5 løp i 2024, med 2 løp per klubbhelg og 1 løp på heldagstreningen 9. mai. (Flyttet til torsdagstrening 23. Mai grunnet tåke og avlyst arrangement 9. mai)

Premiering

Det vil bli premiering til topp 3 i hvert løp, altså i A og B løpene. Det vil i tillegg bli premiering til topp 3 juniorer, uavhengig av hvilken gruppe de kjører i.

Ved endt klubbmesterskap vil klubbmesterene kåres basert på den samlede poengsummen gjennom året, ved at vi automatisk stryker poengsum fra det dårligste løpet du har kjørt i. Slik unngår vi å straffe førere som bare er med på fire av fem løp i løpet av sesongen, feks grunnet andre konkuranser.