Priser

Her er en opplisting av priser og betalingsmåter knyttet til trening, midlertidig medlemskap,m.m.

Treningsavgift Reve
Betaling: VIPPS nr. 89519 SRR Treningsavgift Reve

  • Pr trening, medlem: 300 kr 
  • Pr trening, ikke-medlem: pris kommer 
  • Årskort for øvrige: 2500 kr 

Treningsavgift Motorcenter Norway, Sokndal

  • Pr trening, medlem: 600 kr
  • Pr trening, ikke-medlem: pris kommer

Priser medlemskap

  • Voksen: 800 kr
  • Barn og ungdom (under 16 år): 300 kr
  • Familie*: 1000 kr

*Familie gjelder personer i samme husstand opp til 16 år

Generelt

For andre innbetalinger til klubben som ikke passer i kategoriene over, brukes følgende:

VIPPS nr. 559425 Stavanger Roadracing generell

Lån av utstyr

Kjøreutstyr og klubbsykler kan lånes til kr 150 pr trening. Betaling til VIPPS nr. 559425 Stavanger Roadracing generell. NB! Merk innbetalingen med “Lån av utstyr”