Priser

Her er en opplisting av priser og betalingsmåter knyttet til trening, midlertidig medlemskap,m.m.
Midlertidig medlemskap SRR
Betaling: VIPPS nr. 551323 SRR Midlertidig Medlemskap
50 kr

Treningsavgift Reve
Betaling: VIPPS nr. 89519 SRR Treningsavgift Reve

Drop-in, medlem (pr gang)kr 200
Drop-in, ikke-medlem (pr gang)kr 300
Sesongkort (kun medlemmer)kr 1800
Sesongkort for familiemedl. 2,3, osv (kun medl)kr 900
Treningsavgift Haugesund
NB! Treningstider og -kostnader er pr mars 2020 ikke bekreftet! Eventuelle innbetalinger for trening på Haugaland Motorsenter skal gjøres til:
VIPPS nr. 89520 SRR Treningsavgift Haugesund
Generelt
For andre innbetalinger til klubben som ikke passer i kategoriene over, brukes følgende:
VIPPS nr. 559425 Stavanger Roadracing generell
Lån av utstyr
Kjøreutstyr og klubbsykler er gratis til utlån for medlemmer (midlertidige eller permanente).