Priser

Her er en opplisting av priser og betalingsmåter knyttet til trening, midlertidig medlemskap,m.m.

Midlertidig medlemskap SRR, 2 måneder

Betaling: VIPPS nr. 551323 SRR Midlertidig Medlemskap

50 kr

Treningsavgift Reve
Betaling: VIPPS nr. 89519 SRR Treningsavgift Reve

Drop-in, medlem (pr gang)kr 200
Drop-in, ikke-medlem (pr gang)kr 300
Sesongkort (kun medlemmer)kr 1800
Sesongkort for familiemedl. 2,3, osv (kun medl)kr 900

Treningsavgift Haugesund

Trening i Haugesund koster kr 300 pr gang eller 2000 kr pr år (årsprisen er totalt, pr familie). Betales direkte til NMK Haugaland. VIPPS-nummer er oppslått på banen.  

Generelt
For andre innbetalinger til klubben som ikke passer i kategoriene over, brukes følgende:
VIPPS nr. 559425 Stavanger Roadracing generell

Lån av utstyr

Kjøreutstyr og klubbsykler kan lånes til kr 100 pr trening. Betaling til VIPPS nr. 559425 Stavanger Roadracing generell. NB! Merk innbetalingen med “Lån av utstyr”